ChaChaLand 2018 SURPRISE

História

História ChaChaLandu sa začala písať v roku 1992. Prvé miesto poctené návštevou ChaChaLanďákov bola Horná Ves, a to v rokoch 1992 až 1993. Keďže tento tábor sa napriek silnej konkurencii uchytil, pokračoval ďalej. Vytvorila sa skupina nadšencov, vedená hlavným vedúcim Romanom Paulínym, ktorá sa v roku 1994 presunula do Javorníkov a Striebornice. Tu ChaChaLand nezostal dlho - po roku sa presťahoval do Čaradíc. Tie však nevyhovovali prísnym kritériám, ktoré sú kladené na miesto pobytu. A tak sa novým útočiskom ChaChaLanďákov v rokoch 1996 až 1997 stala Stará Huta. Všetko pekné sa raz skončí, a tak sa skončil aj pobyt v Starej Hute. Nová éra ChaChaLandu sa začala písať v roku 1998 v Obyciach. Toto miesto si obľúbili ako noví, tak aj starí ChaChaLanďáci. Za štyri roky pôsobenia sa v Obyciach vystriedalo viac ako 1 200 spokojných detí. V 2002 ChaChaLanďáci zakotvili v RZ Podskalie v blízkosti Považskej Bystrice. Na tomto nádhernom mieste si deti aj vedúci užívali krásnu prírodu počas posledných šiestich rokov a ani toto leto nejdeme inam. Jedinou výnimkou bol rok 2007, keď sme sa dočasne presunuli do RZ Oliwa pri Trenčianskej Teplej.

História techniky v Chachalande

ChaChaLand dnes:

Blížiace sa prázdniny nejednému rodičovi spôsobia zmätok. Zaoberá sa množstvom ponúk agentúr a rozhoduje sa, kde by sa jeho dieťa dobre cítilo, oddýchlo si, zašantilo a zároveň sa čo-to naučilo, či sa venovalo činnosti, ktorá ho baví. Zaujímavou alternatívou je detská rekreácia ChaChaLand. V našom tábore deti prežívajú chvíle plné skvelej zábavy, preto sa sem radi vracajú zas a znova. Nie nadarmo sa ChaChaLandu hovorí "Zem smiechu a zábavy". ChaChaLand každoročne zastrešuje hlavný vedúci, Mgr. Roman Paulíny, ktorý je zakladateľom tohto projektu. Stará sa nielen o bezproblémový priebeh tábora, technické zabezpečenie pobytu, inováciu akcií v tábore, ale aj o zviditeľňovanie ChaChaLandu počas celého roka. Pokiaľ by ste v ChaChaLande hľadali štruktúru charakteristickú pre klasické tábory, veru by ste neuspeli. Náš tábor je špecifický svojím členením a organizáciou pobytu, je zameraný na kultúrne a spoločenské vyžitie detí. Pre deti sú pripravené pútavé a zaujímavé celodenné programy, no veľkým lákadlom sú najmä večerné podujatia revuálneho charakteru. Programy ako Warm-up party, Quiz Maratón, Módna prehliadka, Volajte 112, ChaChaLand hľadá Superstar, Miss ChaChaLand či vystúpenia umeleckých táborových krúžkov sú pripravované na profesionálnej úrovni s vynikajúcim svetelným a zvukovým zabezpečením.

Vývoj Miss ChachaLand

Čo deti absolvujú:

ChaChaLandský deň sa začína budíčkom a rozcvičkou. Dopoludnia sa deti venujú záujmovej činnosti v krúžku, ktorý si vyberú podľa svojho uváženia na začiatku tábora (informácie o krúžkoch nájdete v sekcii "Krúžky"). Energiu, ktorú deti zo seba vybijú počas krúžkov, doplnia chutným obedom a následným odpočinkom. ChaChaLandské popoludnia sú venované pohybovým aktivitám, športu, pobytu v prírode, kúpaniu, slneniu a príprave na večerný program. Po večeri čaká ChaChaLanďákov nástup, na ktorom sa vyhodnotia aktivity daného dňa a deti sa dozvedajú všetky organizačné informácie. Deň sa končí večerným programom, ktorý deti dostatočne vyčerpá natoľko, aby spokojne zaspali a "dobili baterky" na ďalší deň. O priebeh celého ChaChaLandu sa stará skupina mladých ľudí, ktorých práca s deťmi teší, majú k nim priateľský vzťah a niekoľkoročné skúsenosti s prácou v táboroch. Vďaka úsiliu a nadšeniu, ktoré vkladajú do celého pobytu, sa deti v ChaChaLande cítia dobre a v mnohých prípadoch sa s nimi stretávame každoročne. Takmer všetci aktuálni ChaChaLandskí vedúci si tábor skúsili prvýkrát ako deti, neskôr pomáhali na poste praktikantov a dnes tábor organizujú.

sobnosti v ChaChaLande