ChaChaLand 2018 SURPRISE

MEDIÁLNA SEKCIA

CHACHALANDSKÁ TELEVÍZIA - CHACHA TV

Pozorné oko kamery striehne neustále na všetkých ChaChaLanďákov od príchodu do tábora až po posledné zamávanie a odchod domov. ChaChaTV je krúžok, ktorý deti naučí veľa zaujímavých informácií o práci moderátorov, redaktorov, strihačov, zvukárov, kameramanov a režisérov, pričom majú možnosť nazrieť do zákulisia profesionálnej televízie. Deti denne pripravujú spravodajstvo, ktoré sa následne spracováva v digitálnych strižniach. Výsledným produktom je DVD-záznam, ktorý rodičom prezentuje dianie v tábore a deťom dopraje milé spomienky na leto v ChaChaLande.

krúžok ChaChaLandskej Televizie

CHACHALANDSKÉ RÁDIO - RÁDIO ONAIR

Keď sa v uliciach Chachalandu rozozvučí hlas rádia On Air, všetci vieme, čo to je. No vieme aj, kto a ako sa podieľa na jeho fungovaní? Sú to deti rôzneho veku, ktorých tadiaľto každým rokom prejde niekoľko desiatok. Detí, ktoré majú hlasy a prednesy vhodné na mikrofón rádia, ktorý zachytí aj to najnebadanejšie zakoktanie. Naučia sa tu písať texty pre rádio, skúsia si ich vysielať pomocou na to stavaného mikrofónu a vyberú piesne, ktoré rádio bude vysielať. Vďaka týmto deťom sa tiež oboznámime s denným programom, jedálnym lístkom a ďalšími dôležitými informáciami. Produktom tejto ich tvrdej práce je práve ten zvuk šíriaci sa ulicami Chachalandu a tiež poriadok v ňom, pretože vďaka rádiu sú Chachalanďáci vždy tam, kde by mali byť.

krúžok ChaCha radio onAir

CHACHALANDSKÉ NOVINY - CHACHA IN PRESS

ChaChaLandská televízia reprodukuje udalosti až po tábore, no ChaChaLandské noviny sú denne aktuálne a prinášajú čerstvé informácie o táborových aktivitách. ChaChaRedaktori si každé ráno zadelia jednotlivé rubriky a vyberú sa do terénu zháňať podklady na články, ktoré si celé ChaChaOsadenstvo môže prečítať už v to isté popoludnie. V ChaChaInPresse sa dočítame, čo sa dialo, čo je aktuálne, na čo sa môžeme tešiť, ďalej jedálny lístok, rozhovor s vedúcim, a ešte mnoho užitočných informácií. Najpopulárnejšou rubrikou je však Odkazovač, v ktorom môže ktokoľvek nechať odkaz pre svojho kamaráta alebo vedúceho.

krúžok ChaCha IN PRESS

UMELECKÁ A TANEČNÁ SEKCIA

MUZIKÁLOVÝ KRÚŽOK

V muzikálovom krúžku si nájdu uplatnenie najmä všestranne nadané deti, keďže sa v ňom spájajú prvky spevu, tanca a herectva. Vedúce, ktoré sa v ňom o deti starajú, sú študentky konzervatória a vedia, čo deti zaujme a čomu sa budú venovať s radosťou. Počas tábora si deti nacvičia niekoľko pasáži zo známeho muzikálu, ktoré potom predvedú ostatným na konci tábora.

Muzikálový krúžok

CHACHA DANCE GROUP

Krúžok ChaChaDanceGroup vznikol ako pokračovanie krúžku spoločenských tancov. V minulosti sa tu deti venovali spoločenským a latinskoamerickým tancom, dnes ide prevažne o modernejšie tance, ako napríklad hip-hop, break-dance a podobné formy "pouličného tanca". Okrem toho sa snažíme do tvorby choreografie zapojiť aj deti, ktoré o to majú záujem, čím každý rok vytvárame mix tanečných štýlov a schopností. Tie deti prezentujú na záverečnej diskotéke na konci tábora.

ChaCha Dance Group

DRAMATICKÝ KRÚŽOK

Dramatický krúžok je ďalší z tých, ktorého prácu vidia ChaChaLanďáci až počas záverečného programu. Z detí sa počas tábora stávajú herci pod vedením skúsených vedúcich, ktorí sa už niekoľko rokov venujú tomuto povolaniu amatérsky alebo profesionálne. Deti si počas tábora pripravia krátke divadelné predstavenie, ktoré predvedú ostatným. Okrem toho sa v krúžku počas dňa venujú rôznym hrám a aktivitám, v ktorých rozvíjajú svoju kreativitu.

Dramaticky krúžok

KRÚŽOK KREATÍVNEJ SCÉNOGRAFIE

Krúžok vhodný pre deti s fantáziou a nekonečnými tvorivými schopnosťami. Prácu scénografického krúžku vidia všetci ChaChaLanďáci dennodenne - počas večerného programu, keďže krúžok sa stará o výzdobu scény, na ktorej sa program odohráva. Okrem toho majú deti možnosť kreatívnej práce s rôznymi materiálmi, veľa kreslia a strihajú.

krúžok kreativnej scenografie

ChaCha KIDS LAB

V krúžku majú ChaChaLanďáci k dispozícii detské laboratóriu, v ktorom si môžu vyskúšať zákonitosti súvisiace s chemickými procesmi okolo nás a hrou načerpať nové poznatky. Pracovisko s profesionálnou výbavou ponúka priestor na pokusy a riešenie problémov, ktoré trápia celé ľudstvo. ChaChaLandských výskumníkov v ich tvorivej činnosti podporuje spoločnosť BASF, ktorá okrem celého vybavenia laboratória poskytuje aj bezpečnostnú výbavu – zástery, okuliare a manuál, ako v laboratóriu pracovať.

ChaCha Kids Lab

SEKCIA ŠPORTU A RELAXÁCIE

HRY V PRÍRODE

Krúžok, v minulosti známy pod názvom prírodovedný. Deti sa počas dopoludnia učia spoznávať prírodu - učia sa názvy stromov, kvetov, hríbov, zvieratiek, rastlín,... Kto by sa chcel stať prírodovedcom, tento krúžok mu iste poskytne tie najlepšie základy :)

hry v prírode

ŠPORTOVÝ KRÚŽOK

V ChaChaLande sa nájdu aj také deti, ktoré rady športujú, robia kliky, behajú, šplhajú sa po lane, plávajú, hrajú futbal, volejbal... Jednoducho potrebujú byť neustále v pohybe. Práve pre ne je určený športový krúžok, v ktorom majú možnosť využiť všetku svoju nadbytočnú energiu na dosiahnutie čo najlepšieho výkonu v individuálnych aktivitách, a zároveň lepšie spoznať svojich táborových kamarátov pri kolektívnych hrách.

Športový krúžok

TECHNICKO-REALIZAČNÁ SEKCIA

AUDIO - VIDEO

Krúžok audio-video je veľmi obľúbený hlavne u chlapcov. Mladí technici si majú možnosť vyskúšať prácu profesionálnych zvukárov, technikov a osvetľovačov. Tí najlepší pomáhajú pri príprave večerných akcií ChaChaLandu. Okrem toho sa naučia a vyskúšajú si základné servisné úkony na domácich audio-video zariadeniach a najnovších technických vymoženostiach dnešnej doby.

Audio video krúžok

SEKCIA STYKU S VEREJNOSŤOU

PR KRÚŽOK (Public Relations)

Ďalší krúžok pre šikovných a tvorivých ChaChaLanďákov, ktorí informujú verejnosť o tom, čo nás čaká a neminie. Hlavnou náplňou práce je propagácia večerných programov po celom tábore tak, aby aj chatár a miestne kuchárky vedeli, čo sa bude popoludní a večer diať. Okrem toho všetkým pripomína dôležité informácie, napríklad kedy sa budeme kúpať, kedy bude otvorený bufet, aké transparenty si treba vyrobiť na večerný program, dokedy môžeme hlasovať za Miss ChaChaLand...

krúžok PR

FOTOGRAFICKÝ KRÚŽOK

Počas pobytu v Chachalande je všetko podrobne dokumentované kamerou. Áno, toto sa deje v TV krúžku. Ale čo všetky tie fotky na Chachalandskej stránke? Ako vznikajú tie? Na to tu je fotografický krúžok. Pod vedením skúseného inštruktora sa deti naučia, ako správne používať všetky možnosti foťáku, ako sa vyznať v nastavení, ako nastaviť to správne svetlo, z ktorého uhlu fotiť, jednoducho, ako mať ten správny, fotografický pohľad na vec. Učia sa fotiť krajinky, portréty a všetky možné typy umeleckých fotografii. Výsledkom tvrdej práce týchto detí odohrávajúcej sa každé dopoludnie v podobe krúžku je prezentácia v posledný deň tábora.

ChaChaLand - detský tábor fotografický krúžok

SEKCIA EKONÓMIE A BANKOVNÍCTVA

CHACHA BANKA

ChaChaBankári majú na starosti manipuláciu s aktívami banky, ktorých základnou menovou jednotkou je 10 HCh, rozumej 10 hutier ChaChaLandských. Aktuálny kurzový prepočet voči euru je nasledovný: 1 EUR = 300 HCH. Po príchode do tábora deti získajú základnú čiastku 150 HCh, pričom ďalšie Hutery získavajú za úspechy v súťažiach a rôzne iné aktivity. Deti môžu svoje nadobudnuté peniaze použiť pri kúpe ponúkaného tovaru v táborovom obchode. Vedúci tábora taktiež môže udeliť pokutu v huterách ako postih za priestupok voči táborovému poriadku. S táborovou menou môžu manipulovať iba deti v čase tábora, v rukách dospelých alebo mimo turnusu sú neplatné! ChaChaBankári majú okrem manipulácie s peniazmi na starosti aj prideľovanie cien do súťaží, poskytovanie ChaChaÚverov a realizáciu ChaChaStávok.

banka ChaChaLandská