Dosť bolo imitovania idolov v detskej izbe, Odvážni ChaChaLanďáci nám ukázali svoj talent priamo na ChaChaLandskom pódiu! Súťažiacim produkcia pridelila náhodné klipy známych interpretov, pričom mohlo ísť aj o spevákov zosnulých či opačného pohlavia. Úlohou bolo nacvičiť si vystúpenie čo najpodobnejšie originálu, za pomoci kamarátov a animátora- patróna, s cieľom ponúknuť čo najlepšiu šou, ktorá zaujme porotu aj publikum.

Všetky zverejnené ročníky