Prihlásením dieťaťa cez objednávkový formulár získate rezerváciu miesta a 14 dní na zaplatenie zálohy (ak objednávate v období menej ako 44 dní pred začiatkom tábora, len 7 dní). Na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške Vám príde potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky s Vami zadanými údajmi pre kontrolu a PDF dokument s predvyplnenou prihláškou. Tá obsahuje všetky dôležité termíny, dokedy zaplatiť zálohu, doplatok a termín tábora i sumu na úhradu. Po obdržaní platby posielame potvrdenie o uhradení a tiež informáciu o prípadnej zvyšnej sume doplatku.
Áno, sumu je možné uhradiť aj na viac splátok, pričom celá suma musí byť uhradená najneskôr do 30 dní pred začiatkom tábora, respektíve uvedenom v inštrukciách, ak do začiatku tábora zostáva menej dní.
Pravdepodobne Vám spadlo do spamu, alebo ste chybne vyplnili svoju e-mailovú adresu v objednávkovom formulári. Kontaktujte nás na čísle 0948 512 659.
Všetky informácie posielame na Vašu e-mailovú adresu približne 14 dní pred začiatkom tábora, v ktorom je uvedené miesto a čas odchodu či príchodu, odporúčania týkajúce sa pobytu a telefónny kontakt do rekreačného zariadenia.
Nevyžaduje sa. Pri nástupe do tábora stačí odovzdať Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je voľne stiahnuteľné na našej stránke a tiež ste ho dostali spolu s informačným e-mailom 14 dní pred začiatkom tábora.
Spravidla to nie je možné, nakoľko ubytovávame deti po troch až štyroch na jednu izbu a tá je na chate, kde sú umiestnené deti rovnakého pohlavia.
Pri rozdeľovaní detí dbáme na to, aby spolu v oddiele boli deti vekovo príbuzné, napriek tomu je však vždy našou snahou, aby si deti samy mohli určiť, s kým budú bývať a s kým budú v oddiele. Každé dieťa si pri rozdeľovaní samo určuje kamarátov, s ktorými chce stráviť najviac času.
S výnimkou umeleckých krúžkov, kde sú deti vyberané na základe ich schopností pre dané zameranie, si deti vyberajú krúžok samy na celé obdobie jedného turnusu.
Vysielame priame prenosy vybraných večerných programov. V programe na našej stránke sú označené piktogramom LIVE. Vysielanie nájdete na našej webstránke na podstránke ChaCha TV. V prípade, že živé vysielanie nestihnete, na našej stránke nájdete možnosť pozrieť si záznam z vysielania.
Deti v ChaChaLande majú večierku rovnako ako v iných táboroch s tým rozdielom, že v ChaChaLande máme posunutý čas o jednu hodinu dozadu. Preto sa môže zdať, že deti chodia neúmerne neskôr spať. Treba mať však na pamäti, že aj budíček majú o hodinu neskôr.
Z dôvodu konania večerných revuálnych programov, kde sa kladie dôraz na vizuálnu stránku podporenú veľkým svetelným parkom, je potrebné, aby na jeho využitie bola tma. To zabezpečujeme tak, že posúvame čas o hodinu dozadu (20.00 h v ChaChaLande znamená 21.00 h inde na Slovensku).
V prvom rade je treba povedať, že dávať deťom mobilný telefón do tábora nie je rozumné. V areáli je len veľmi slabý signál a je problematické sa niekam dovolať. Areál je rozsiahly a preto deti môže obťažovať, ak musia svoje mobily nosiť stále pri sebe, preto končia na chatách často vybité v horšom prípade ich deti nosia so sebou, strácajú, alebo s nimi skočia do bazéna. V prípade akýchkoľvek otázok je možné sa dovolať v stanovených časoch na nami určené čísla, kde Vás budú animátori ochotne informovať o Vašich deťoch alebo Vám ich zavolajú k telefónu.
Áno, je to možné, pri počte detí v našom tábore sa vždy nájdu deti, ktoré majú zo zdravotných dôvodov individuálnu stravu.
Rozhodne nie. Za cenné veci nemôžeme prevziať zodpovednosť (ani nie sú predmetom poistenia), navyše chaty nie je možné z bezpečnostných dôvodov zamykať. Pokrytie wi-fi signálom je na vyhradenom mieste a nie v celom areáli. Pre prístup k e-mailom či na internet majú deti určené počítače v našom wi-fi kútiku.
Áno, ale dôrazne to neodporúčame. Deti do tábora chodia okrem iného aj pre to, aby si zvykali byť na čas bez rodičov. Trvanie tábora dnes oproti minulosti je veľmi krátke na to, aby boli návštevy rodičov akokoľvek nutné. Ak sa napriek tomu rozhodnete dieťa navštíviť, môže nastať situácia, keď sa nevyhnete žiadosti dieťaťa, aby ste ho vzdali predčasne domov, a to aj v prípade, keď sa dieťaťu v tábore páči. Deťom, ktorých rodičia na návštevu neprídu, to navyše môže byť ľúto a kamarátovi závidia, čo opätovne narúša ich zaužívaný program a fungovanie. V prípade návštevy zároveň platí, že na izby detí Vás v žiadnom prípade nemôžeme z hygienických a mnohých ďalších dôvodov pustiť, takže návštevu strávite na vyhradenom mieste. Neposledný aspekt je ten, že nemáme „návštevné hodiny“, a tak svoje dieťa môžete vyrušiť v nevhodnej chvíli, keď sa práve koná zaujímavá súťaž, alebo sa pripravuje na svoje vystúpenie v programe.
Okrem základnej výbavy, spodnej bielizne a ponožiek na každý deň nezabudnite hlavne na dostatok športového oblečenia – aj teplejšieho, nakoľko naše stredisko je v horách a aj v čase horúcich letných dní na večer teplota prudko klesá. Zabaľte svojmu dieťaťu aj dostatok obuvi a nezabudnite aj na slušné spoločenské oblečenie vhodné na večerné akcie či prípadné vystúpenia, účinkovanie v programoch. V areáli je bazén, v batožine by teda rozhodne nemali chýbať ani plavky. Odporúčaný zoznam položiek vo výbave dieťaťa dostanete aj v e-mailovej správe 14 dní pred táborom.
Vaše dieťa bude po nástupe do tábora zadelené do miešaného oddielu vekovo príbuzných dievčat a chlapcov. O oddiel sa priamo stará oddielový vedúci, ktorý ma na starosti spravidla okolo 14 detí. Počas krúžku sa o vaše dieťa stará vedúci vybraného krúžku. O celkový program a zábavu detí sa stará skúsený tím animátorov a o zdravie deti dvaja skúsení zdravotníci. Celý tím majú na starosti hlavný vedúci a jeho zástupca.