Nevypĺnať!

ChaChaSilvester 2018 SURPRISE

Pre kompletné vyplnenie objednávky si najprv vyberte termín

Termín:

V turnuse označenom * sú momentálne všetky miesta rezervované. Po vyplnení objednávky vás zaradíme medzi záujemcov.
O prípadnom uvoľnení miesta vás budeme informovať.

Údaje o objednávateľovi (zákonnom zástupcovi)

Údaje o deťoch

Ďalšie dieťa

Doplňujúce informácie

Po odoslaní tejto on-line prihlášky vám bude na váš e-mail zaslané potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky. V prípade uvolnenia miesta vo Vami vybranom tábore Vás budeme ihneď kontaktovať.