7:30 budíček
8:00 raňajky
9:00 osobné voľno
10:00 krúžky
12:30 obed
13:30 odpočinok
15:00 popoludňajší program
17:45 večera
19:00 nástup
20:00 večerný program
22:00* večierka
* čas je orientačný, polhodinu po skončení večerného programu
Naša filozofia

ChaChaLand vznikol s cieľom dopriať deťom plnohodnotne strávený čas počas letných prázdnin. Dlhoročné skúsenosti tvorcov projektu s organizáciou pobytu tohto typu sú našou nespornou výhodou, ktorá sa prejavuje v kvalite programu aj celkovej organizácie, o čom svedčí aj vysoko pozitívna spätná väzba od ChaChaLanďákov aj ich rodičov.

Od ostatných táborov sa ChaChaLand na prvý pohľad líši – máme vlastný čas posunutý o hodinu dozadu, vlastnú táborovú menu (Hutera ChaChaLandská), ale najmä stabilný tím animátorov, ktorí na rekreácii pracujú dlhodobo. O komfort detí sa starajú oddieloví vedúci, prípravu programov zabezpečuje kreatívna zložka v spolupráci s technikmi. Súčasťou tímu sú zdravotníci. Z radov detí vyberáme pravidelne najšikovnejších záujemcov o post asistentov a vychováme z nich budúcich členov tímu.

Dopoludnia trávia deti tvorivou činnosťou v záujmových krúžkoch. Popoludnia sú venované zábavným adrenalínovým aktivitám vonku, ktoré majú zväčša podobu tímových súťaží. Ťažiskom sú večerné programy, ktoré majú podobu talentových šou, zábavno-súťažných programov, ale aj kabaretných a revuálnych šou.

Do programu neustále prinášame inovácie a nové prvky, aby si v ňom našiel to svoje každý ChaChaLanďák a zaujal aj tých, ktorí už u nás boli viackrát. Profesionálne technické vybavenie tábora nám umožňuje dožičiť deťom skutočný zážitok z veľkolepých programov pripravovaných televíznym spôsobom a vysielaných naživo na internete. To vďaka originálnemu konceptu detskej táborovej televízie ChaCha TV, ktorú ideovo takisto vedie zakladateľ ChaChaLandu Roman Pauliny.